15. jul. 2018

Omtale i fagmagasinet Perspektiv

Artikel i fagmagasinet Perspektiv juni 2018:

Bogbustræf i juni - et opråb om at satse mere på bogbusser

af Anette Lerche 
 
 

5. jun. 2018

Bogbustræf 2018 - Stor tak

Stor tak til værterne for årets nationale bogbustræf 2018 - Aalborg Bibliotekerne og Brønderslev Bibliotek. Det var et særdeles vellykket og udbyggerigt arrangement med 68 deltagere og 14 mobile biblioteker.
21. apr. 2018

Det livskvalificerende bibliotek - Bogbustræf den 2. juni 2018 i Aalborg

Det livskvalificerende bibliotek - Bogbustræf den 2. juni 2018 i Aalborg
 
 

Dagen afholdes på Nordkraft, hvor der er oplæg og debat og på Slotspladsen ved havnefronten i Aalborg, hvor bogbusserne parkeres og der er åbne bogbusser.

Årets bogbustræf har livskvalitet i landdistrikterne som tema.
Derfor er dagen både for jer der arbejder i bogbussen og på lokalbiblioteker - ja, for alle der ønsker at være med til at kvalificere livet i lokalområderne. 


Hvordan er det så lige vi styrker det lokale liv?
Kan biblioteket blive det bedste Nemlig.com? - dem der leverer kultur, viden og servicetilbud lige ved døren!
Måske forandres landsbyerne fra udkant til fortrop? Hvordan bidrager bibliotekerne til samskabelse med borgerne - hvordan rykker vi ud af vores “comfort zone” - hvordan skabes den perfekte lokale forankring?
Udfordringerne er mange og spændende.
Hør oplæggene og debattér med dine kolleger hvordan biblioteket og bogbusserne transformeres til den ultimative lokale service.

Deltagende busser: Vil  i venligst anvføre i tilmeldingsfeltet ( i højrer bar) om i deltager med bus(ser). Der er et tilskud på kr. 1000 til broafgift for busser fra Sjælland
Vi følger op med praktiske oplysninger til alle med busser efter tilmeldingsfristen.

Overskrifter for dagen:
  • Mulighedernes land: Mød Karen Lumholt, kendt debattør og fortaler for hvordan de mindre samfund udvikler sig fra bagtrop til fortrop.
    Karen er journalist, forfatter og strategisk rådgiver med udviklingsprocesser i det decentrale Danmark som fokus. 
  • Biblioteket – en del af livet gennem hele livet – for alle borgere?: Hvordan biblioteket træder ud af sin ”comfort zone". Mød Bente Kristoffersen, bibliotekschef i Brønderslev
  • Vær med i debatten : Hvilke krav har lokalområderne til fremtidens biblioteksservice?
  • Åbne busser på SlotspladsenKig ind og få udvekslet gode ideer og erfaringer om best practice
  • Socialt samvær og networking: hele dagen og ved festmiddag om aftenen.
Arrangører: Aalborg Bibliotekerne og Brønderslev Bibliotekerne i samarbejde med Filibussen 

Program og tilmelding: https://centralbibliotek.dk/detlivskvalificerendebibliotek

Praktiske oplysninger: https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/PROGRAMogPRAKTISKinfo_2018-06-02..pdf

16. jul. 2017

Et pusterum i sommervarmen

Strandgæster og lokale i Hjerting har bogbussen holdende lige i strandkanten, og der er meget andet end bøger at komme efter.
Læs hele artiklen her:

Bogbuschauffør gør holdt på asylcentre: Den bedste dag i ugen

Normalt kører bibliotekets bus helt uden om den tidligere Jelling Kommune. Men onsdag fik både Jelling og Sandvad besøg.
Læs hele artiklen:

12. jun. 2017

Bestyrelsens beretning for perioden 2016-2017

Bestyrelsens beretning for perioden 2016-2017
Sidste generalforsamling fandt sted for næsten 2 år siden i Vejle d. 14. marts 2015
I beretningsperioden har bestyrelsen bestået af:
Bibliotekar Birgitte Gyldendal Mikkelsen
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Bibliotekar Karen Sejerø
kasserer
Bibliotekar Peter Fjerbæk
Rebild Bibliotekerne
Bibliotekar Sven Sörensen
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Cand.scient.bibl. Laurits Rasmussen
Tekn. servicemedarb. Kurt Skovsgaard
Esbjerg Bibliotekerne (bestyrelsesmedlem for bogbuschaufførerne)
I forhold til den forrige beretningsperiode (2013-2015) bærer denne beretning præg af et mindre aktivitetsniveau, hvilket nok skyldes at bestyrelsesmedlemmerne har haft travlt på deres respektive biblioteker.
I perioden blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder, som blev afholdt forskellige steder i Jylland (hhv. Sydslesvig).
Bestyrelsen har i beretningsperioden især koncentreret tid og kræfter i forbindelse med afholdelse af bogbustræffet i Skive weekenden d. 17 og 18 september 2016.
Bogbustræffet fandt sted i et meget tæt samarbejde med biblioteket i Skive, hvor biblioteket trak det største del af læsset - ikke mindst den lokale ansvarlige Anette Dalsgaard.
Filibussens bestyrelse kunne byde ind med vores viden og erfaringerne fra tidligere bogbustræf, samt være bindeleddet til den organisatoriske hjælp fra BF´s arrangementsafdeling.
Bogbustræffet viste sig igen at blive til en succes. Der deltog 17 ældre og helt nye bogbusser og deltagertallet var på 93, deriblandt gæster fra Norge, Sverige og Tyskland.
Biblioteket var en fantastisk vært og deltagerne blev hilst (og følte sig) velkommen fra bibliotekschefen og kommunens borgmester.
Der var indslag om hvordan det er at være forfatter og landmandskone) i "vandkant/ udkantsomrråde" ved forfatter Marianne Jørgensen. Fulgt op af et sjovt og anderledes foredrag om arbejdsglæde, korpsånd, langtidsfriske medarbejdere, trivsel, nærvær, humor og relationer, ved "Trine og Stoffer" som virkelig formåede at få folk op af stolene.
Dagens højdepunkt for bogbusfolket var selvfølgelig at se på hinandens bogbusser og udveksle erfaringer om hvad der virker og hvad der ikke virker. Lørdagen blev afsluttet med middag, fest og dans på Skive Teater.
Søndag formiddag samledes bogbusserne til afsluttende paradekørsel ud af byen.
I forbindelse med Bibliotekarforbundets Generalforsamling fik faggrupperne tilbud om at opbygge en fællesstand i foyeren. Bestyrelsesmedlem Laurits fik fyldt et fint bord med postkort, Filibussens bogbuskortspil, hans/sin nyudgivet bog "Mobile Libraries"og I-Pad hvorpå der blev vist gamle filmoptagelser, som blev produceret på det Store Nordiske Bogbustræf 1994 i Skallerup Klit. Filmoptagelserne blev i sin tid optaget på vhs, Filibussen har i forbindelse med Generalforsamlingen fået konverteret til dvd, som også i andre sammenhæng skal bruges til markedsføring af Faggruppen.
På Filibussen bestyrelses vegne
Sven Sörensen

9. maj 2017

Dansk bogbustræf 2018

I 2018 er Aalborg Bibliotekerne vært for det store Nationale bogbustræf.
Dato og program vil blive offentliggjort senere, så følg endelig med på denne blog.