9. maj 2017

Dansk bogbustræf 2018

I 2018 er Aalborg Bibliotekerne vært for det store Nationale bogbustræf.
Dato og program vil blive offentliggjort senere, så følg endelig med på denne blog.


30. mar. 2017

Filibussens Generalforsamling 2017


Filibussens  Generalforsamling 2017

Kun bestyrelsen var til stede.

Dagsorden 

1.     Valg af dirigent og referent. Peter Fjerbæk var dirigent. Karen Sejerøe refererede
2.     Forelæggelse af bestyrelsen beretning. Svend forlagde beretningen, der efterfølgende blev godkendt
3.     Forelæggelse af og godkendelse af årsregnskaber. Regnskaberne for 2014+2015 blev forelagt og revisorernes kommentarer læst op. Regnskaberne blev godkendt. Bestyrelsen har godkendt regnskabet for 2016 – det fremsendes nu til revisorerne
4.     Forelæggelse af budget for 2017+2018. Indtægterne bliver færre, da der kun er 75 aktive a-medlemmer i Filibussen. Men da vi ved årsskiftet har en solid formue, kan der afholdes arrangementer, der ikke giver overskud. Budgetterne blev godkendt.
5.     Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
6.     Valg af bestyrelse. Genvalg til hele bestyrelsen, dog indtræder Anders Christian Sivebæk som ordinært bestyrelsesmedlem, og Peter Fjerbæk fortsætter som suppleant.
7.     Valg af to revisorer og revisorsuppleant. Lissa Harder, Aalborg og Lise Hadziantoniou, Frederikshavn er genvalgt. Ingen revisorsuppleant.
8.     Valg af stemmeudvalg. De to ovennævnte er genvalgt.
9.     Evt. Diskussion af kommende arrangementer. Der planlægges en ny studietur til Hamborg   i samarbejde med andre faggrupper, gerne til efteråret.  Birgitte og Sven er på sagen i første omgang. Bogbustræf 2018 finder sted i Aalborg.  Vi inviterer til møde med planlæggerne dette forår.


Vejle den. 18.3.2017
Karen Sejerøe

28. sep. 2016

Bogbustræf 2016, Skive

Mange tak til arrangørerne bag årets bogbustræf i Skive. Det var helt igennem superbt!!
Her følger et par fotos fra Viggo, Anjaog Katrine, Bogbussen fra Roskilde

12. jun. 2016

Skive bogbustræf 2016


 Program for bogbustræf i Skive
d. 17.+18. september 2016

Lørdag:
9.30-11:         Ankomst og indkvartering på Hotel Skivehus
                      Kaffe og rundstykker på Skive Bibliotek

11.00:            Borgmester Peder Christian Kirkegaard og
                     bibliotekschef Kristine Ledet byder velkommen

11.30:            Forfatter i vandkanten/udkanten
                      Mød den lokale forfatter Marianne Jørgensen

12.30:            Frokost

13.30:            Hjulene på bogbussen….. mød Trine og Stoffer.
                      Et sjovt og anderledes foredrag om arbejdsglæde, korpsånd,
                      langtidsfriske medarbejdere, trivsel, nærvær, humor
                      og relationer.
                      Mød mor og søn. Han er dobbelt så ung og skarp som hun er.
                      Hun er til gengæld dobbelt så klog på livet.
www.trinej.dk
                                                                                      
                      Kaffe og kage

15-17.30:       Åbne busser ved Skive Bibliotek

15.00:            Trylleshow med Tryllebien og ballondyr til alle barnlige sjæle

17.30-18.30:  Tilbud om guidet tur i Skive midtby
                      med byarkivar Niels Mortensen

19.15:            Middag på Skive Theater
                    
Velkomstdrink
                     
 3 retters menu inkl. øl/vand/vin ad libitum
hele aftenen
                       Kaffe med kransekage

                     Kejser Larsen Band spiller under middagen
                     og til efterfølgende dans

24.00:            Tak for i aften

Søndag:
10.00:            Paradekørsel