30. mar. 2019

2 tilbud til Filibusssens medlemmer -> Bogbustræf Hannover

Tilbud 1: Tilskud til bogbus + 2 deltagere

 
 Tilskud til bogbus deltagelse på Det internationale bogbustræf i Hannover den 6. og 7. september 2019?

TILBUD til FILIBUSSEN medlemmer.

Nu har din bogbus muligheden for at invitere 2 ansatte med på tur med tilskud fra Filibussen.

Filibussen vil tilbyde tilskud til at 1 stk. bogbus kan invitere op til 2 ansatte med.

Der er kun plads til 30 bogbusser i alt, så har I lyst til at deltage med en bus, beder vi om tilbagemelding så hurtigt som muligt til:

Karen Sejerøe: bv31@mail.dk
Læs mere:

International Mobile Library Congress in Hannover 2019  
https://www.fahrbibliothek.de/kongress2019/

Program: International Mobile Library Congress in Hannover 2019 
  
Program: Mobile Library Meeting in the centre of Hannover

Tilmelding

  

 

 

 

Tilbud 2: studietur til Det internationale bogbustræf  i Hannover


Studietur til Det Internationale bogbustræf i Hannover.

TILBUD til FILIBUSSEN medlemmer.

En mulighed for netværk og faglig udvikling – Det internationale bogbustræf i Hannover 6. og 7. september 2019.

Er du FILIBUSSEN medlem og kunne du tænke dig at rejse på studietur til dette internationale bogbustræf, har du nu muligheden.

Filibussen giver tilskud til rejse og konferencegebyr og invitere dig til at rejse sammen med os fra Flensborg.

Tilbagemelding til:
Karen Sejerøe: bv31@mail.dk

Læs mere:

International Mobile Library Congress in Hannover 2019  
https://www.fahrbibliothek.de/kongress2019/

Program: International Mobile Library Congress in Hannover 2019 
  
Program: Mobile Library Meeting in the centre of Hannover

Tilmelding
 https://www.fahrbibliothek.de/ifbk-anmeldung-registration/
 
 

Referat: Filibussens generalforsamling 2019

Dato: Lørdag den 23. marts 2019
Sted:
Vejle Bibliotekerne

Tilstede: Karen Sejerøe, Birgitte Mikkelsen, Peter Fjerbæk, Sven Sørensen, Anders Christian Sivebæk, Laurits Rasmussen, Jette Fugl og Martin Schmidt-Nielsen

Dagsorden:


1.    Valg af dirigent. Anders Christian blev valgt.

2.     Valg af referent. Laurits blev valgt.

3.    Beretning ved bestyrelsen.  
a.     Birgitte fremlagde beretning.
b.    Beretningen vedtaget enstemmigt.
c.     God faglig debat fulgte.

4.    Regnskab 2016, 2017 og  2018. Karen fremlagde regnskab for 2016, 2017, 2018. Revisorerne havde godkendt regnskaberne. Generalforsamlingen godkendte regnskaberne.

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen genvalgt.
a.     Bestyrelsen består af:
Birgitte Mikkelsen (Esbjerg Kommunes Biblioteker), Peter Fjerbæk (Rebild Bibliotekerne)  Sven Sørensen (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig) Anders Christian Sivebæk (Holstebro Bibliotek), Laurits Rasmussen (Rigsarkivet), Karen Sejerøe.

6.    Budget 2019 + 2020.  Karen fremlagde budget. Budgettet blev godkendt.

7.    Valg af revisorer.
a.     Lise Hadziantoniou , Frederikshavn og Lissa Harder, Aalborg. - Genvalgt.

8.    Valg af stemmeudvalg.
a.     Lise  og Lissa. – Genvalgt.

9.    Indkomne forslag.
a.     Det internationale bogbustræf i Hannover 6. – 7. september 2019
                                               i.     Studietur (– for de bestyrelsesmedlemmer der har mulighed for det.)
                                              ii.     Filibussen tilskud til at sende en bogbus

10. Evt.
Dansk bogbustræf 2020 i Flensborg 12. – 13. september 2020. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Indlæg fra Sven med status. God debat herom.

BF arrangement for faggrupperne 12. Juni blev nævnt.

Martin fra HB præsentation – stærk faglig stemme


Dagen blev afsluttet med frokost på Cafe Conrad i Vejle.


Med venlig hilsen

Filibussens bestyrelse

12. nov. 2018

Bogbustræf 2020 i Flensborg


Dato::                  12. - 13. september 2020 (lørdag den 12. september)
Vært:                    Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Sted:                     Flensborg – Pladsen ved Havnefronten


Filibussens generalforsamling 2019

Bestyrelsen inviterer hermed til Filibussens generalforsamling og er vært for frokost til alle tilmeldte/fremmødte.

23. marts 2019Kl. 11.00 - 13.00Vejle Bibliotekerne
Forslag til ændring af faggruppens vedtægter skal være faggruppen i hænde senest 23. december 2018, og offentliggøres senest 9. februar 2019.
Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være faggruppen i hænde senest den 9. februar 2019. 
Forslag sendes til: rasmussen.laurits@gmail.com

11. nov. 2018

Filibussen på Bibliotekarforbundets generalforsamling

Lørdag den 10. og søndag den 11. november 2018, er repræsentanter fra Filibussens bestyrelse på Bibliotekarforbundets generalforsamling med en stand for at markedsføre faggruppen. #bibliotekarforbundet #bfgf18

9. nov. 2018

De rullende bibliotekers brandværdi

De rullende bibliotekers brandingværdi

Del din viden artikel

Af Laurits Rasmussen

Læs hele artiklen her


22. okt. 2018

Filibussen generalforsamling 2019

Filibussen generalforsamling 2019

Dato: Lørdag den 23. marts 2019
Tidspunkt: 11:00 – 13:00
Sted: Vejle Bibliotekerne

Generalforsamling i faggruppen Filibussen.

Bestyrelsen inviterer hermed til Filibussens generalforsamling og er vært for frokost til alle tilmeldte.

Forslag til ændring af faggruppens vedtægter skal være faggruppen i hænde senest 23. december 2018, og offentliggøres senest 9. februar 2019.
Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være faggruppen i hænde senest den 9. februar 2019

Forslag sendes til: rasmussen.laurits@gmail.com


På gensyn!