17. okt. 2011

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne vil gerne dele deres erfaringer med "book en bogbus":


kirsten.dreier@rksk.dk

Forsøg med Bogbusbooking i Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

Tilbage i 2010 fik Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne bevilget penge til forsøget Fleksibel Bogbusbooking fra Udviklingspuljen under Bibliotek og Medier.
På det tidpunkt rådede biblioteket over to mobile betejningsenheder. En almindelig bogbus som kørte ud til 28 holdeplader i en 4 dages uge og en lastvogn med anhænger – kaldet Børnekulturbussen - som kørte ud til knapt 50 børnehaver i en 3 dages uge.
Vi valgte at reklamere for vores nye tilbud i den lokale presse. Men den store PR indsats lå i at lave en lille folder til foreninger, skoler, dagplejen, ældreinstitutioner og vores kommunale fagforvaltning. I folderne fortalte vi om muligheden og skitserede, hvad vi måske kunne bidrage med, hvis de ”bookede bogbussen”. Vi valgte at lave en unik folder til hver gruppe, for at gøre budskabet så tydeligt som muligt.
Alt i alt har vi i forsøgsperioden haft 39 bookinger.
Hvem var det så, der gjorde brug af tilbuddet?
Folke- og friskoler ville have besøg i forbindelse med biblioteksorientering, læseuger og projektuger. Dagplejegrupper, der ønskede en introduktion til brug af biblioteket. Enkelte aftaler med ældreinstitutioner, hvor vi fortalte om de materialer, som er specielt egnede til ældre, og med reklame for vores ”Biblioteket kommer” ordning.
Et par aftaler til handelsstandsarrangementer, et motionsløb og åbningen af en LandArt festival.
Aftalerne forløb meget forskelligt, men de fleste var en god oplevelse, hvor man får snakket med brugeren og fortalt om biblioteket på en anden og mere afslappet måde, end man plejer.
De aftaler som gav mest aktivitet og udlån, og hvor institutionenes formål passer som hånd i handske til det vi tilbyder, er skolerne.
Selv om vi i teorien havd en del ubenyttet bogbustid, så er det ikke en bagatelopgave at have bookede aftaler oven i Bogbussens almindelige køreplan. I snit tager en aftale med kørsel, selve besøget og forberedelse 5-6 timer, da der både er chauffør og bilbiotekar med. Det blev ind imellem til meget lange dage for chauffør og bibliotekar, der starter om morgenen med en booking aftale og så fortsætter med den at køre den ordinære bogbustur.
Midt i projektperioden blev Børnekulturbussen sparet væk,og vi valgte derfor at droppe planerne om midvejs i projektperioden at gøre fornyet reklame for ordningen.
Samlet set har vi dog været rigtig godt tilfredse med vores aftaler.
Vi har præsenteret biblioteketets tilbud i forskellige afskygninger og ”specialsyet” til den gruppe der havde booket os.
Vi har været ude hvor brugerne var, i stedet for at det har været brugerne der skulle komme til os. Det kan man mærke, at der bliver sat pris på.
Vi har fået kontakt med nogen, som ikke var kommet til biblioteket, hvis de selv havde skullet tage initiativ til det.
Så trods en klækkelig arbejdsbyrde, så er bogbusbooking bestemt noget vi ønsker at fortsætte med.
Det er med til at skabe og give fornyet interesse for biblioteket
Det giver øget aktivitet i bogbussen
Det er en fleksibel måde at komme ud til brugerne på
Det er meget velegnet i forhold til børn og unge, fordi bogbussen er meget lidt instituionspræget.
Man får skabt direkte og personlige kontakter bruger og personale imellem.