26. feb. 2013

Generalforsamling

Filibussens Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Valg af stemmeudvalg.
9. Evt.


Filibussen byder på frokost.

De tre korte:
Dato: Lørdag den 2. marts 2013
Tid: 11.00 - 13.00
Sted: Vejle Bibliotekerne, Willy Sørensens Plads 1  7100 Vejle

Ingen kommentarer: