27. maj 2014

Frivillighed 
- udvikling / afvikling?
Tema
Frivillige er blevet et varmt emne, også i biblioteks-verdenen, hvor der mange steder bliver brugt frivillige i organisationen. Det er en ny virkelighed, som tager tid og kræfter at tilpasse sig, og der er mange erfa-ringer der skal gøres. Hvor-dan griber vi frivillighedens muligheder og udfordringer an?  Vi tager hul på debatten og får inspiration til samarbejdet med frivillige og ser på hvordan inddragelse, nye partnerskaber og aktivt medborgerskab kan blive en del af fremtidens biblioteker.

23. maj 2014

Brønderslev - ny biblioteksbus indviet

Læs meget mere om det nye mobile bibliotekBrønderslev

Se hvordan det mobile bibliotek blev bygget.