22. mar. 2015

Filibussens Generalforsamling lørdag d. 14.3.2015 ved vejle Bibliotek


Filibussens Generalforsamling lørdag d. 14.3.2015 ved vejle Bibliotek
Da kun bestyrelsen var mødt op – startede vi med at se Esbjergs nye lille bogbus, der fik forskellige kommentarer med på vejen.
Dagsorden:
Pkt. 1 Valg af dirigent.  Peter Fjerbæk, der startede med at fastslå at GF var lovligt indvarslet.
Pkt. 2 Valg af referent. Karen Sejerøe blev valgt.
Pkt. 3 Beretning ved bestyrelsen –  se beretning på bloggen - kommer senere her på bloggen.
Pkt. 4 Regnskab 2013+2014. Regnskabet blev godkendt med revisorernes bemærkninger.
Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer genopstillede.Bestyrelsen. Består af Birgitte Mikkelsen og Kurt Skovsgaard, Esbjerg. Peter Fjerbæk, Rebild,  Sven Sørensen. Flensborg , Laurits Rasmussen og Karen Sejerøe.
Pkt. 6 Budget 2015+2016. Budgetteret beløb til arrangementer og bogbustræf i Skive. Kommentarer til BF’s nye tilskudsmodel
Pkt. 7 Valg af revisorer. Genvalg til Lise Hadziantoniou , Frederikshavn og Lissa Harder, Ålborg.
Pkt. 8 Valg af stemmeudvalg. Lise  og Lissa blev valgt.
Pkt. 9 Indkomne forslag. Der afholdes bogbustræf i Skive den 17.+18.9. 2016
Pkt. 10 Evt: Løst og fast om fremtidige arrangementer, samt forslag om at vi inviterer Andreas og Tine til første bestyrelsesmøde i Flensborg. Foreløbig afventer vi udspil omkring BF’s intro-dag for bestyrelsesmedlemmer.
Frokost i Café Conrad.
Karen Sejerøe – 19.3.15

Ingen kommentarer: