16. jul. 2017

Et pusterum i sommervarmen

Strandgæster og lokale i Hjerting har bogbussen holdende lige i strandkanten, og der er meget andet end bøger at komme efter.
Læs hele artiklen her:

Bogbuschauffør gør holdt på asylcentre: Den bedste dag i ugen

Normalt kører bibliotekets bus helt uden om den tidligere Jelling Kommune. Men onsdag fik både Jelling og Sandvad besøg.
Læs hele artiklen:

12. jun. 2017

Bestyrelsens beretning for perioden 2016-2017

Bestyrelsens beretning for perioden 2016-2017
Sidste generalforsamling fandt sted for næsten 2 år siden i Vejle d. 14. marts 2015
I beretningsperioden har bestyrelsen bestået af:
Bibliotekar Birgitte Gyldendal Mikkelsen
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Bibliotekar Karen Sejerø
kasserer
Bibliotekar Peter Fjerbæk
Rebild Bibliotekerne
Bibliotekar Sven Sörensen
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Cand.scient.bibl. Laurits Rasmussen
Tekn. servicemedarb. Kurt Skovsgaard
Esbjerg Bibliotekerne (bestyrelsesmedlem for bogbuschaufførerne)
I forhold til den forrige beretningsperiode (2013-2015) bærer denne beretning præg af et mindre aktivitetsniveau, hvilket nok skyldes at bestyrelsesmedlemmerne har haft travlt på deres respektive biblioteker.
I perioden blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder, som blev afholdt forskellige steder i Jylland (hhv. Sydslesvig).
Bestyrelsen har i beretningsperioden især koncentreret tid og kræfter i forbindelse med afholdelse af bogbustræffet i Skive weekenden d. 17 og 18 september 2016.
Bogbustræffet fandt sted i et meget tæt samarbejde med biblioteket i Skive, hvor biblioteket trak det største del af læsset - ikke mindst den lokale ansvarlige Anette Dalsgaard.
Filibussens bestyrelse kunne byde ind med vores viden og erfaringerne fra tidligere bogbustræf, samt være bindeleddet til den organisatoriske hjælp fra BF´s arrangementsafdeling.
Bogbustræffet viste sig igen at blive til en succes. Der deltog 17 ældre og helt nye bogbusser og deltagertallet var på 93, deriblandt gæster fra Norge, Sverige og Tyskland.
Biblioteket var en fantastisk vært og deltagerne blev hilst (og følte sig) velkommen fra bibliotekschefen og kommunens borgmester.
Der var indslag om hvordan det er at være forfatter og landmandskone) i "vandkant/ udkantsomrråde" ved forfatter Marianne Jørgensen. Fulgt op af et sjovt og anderledes foredrag om arbejdsglæde, korpsånd, langtidsfriske medarbejdere, trivsel, nærvær, humor og relationer, ved "Trine og Stoffer" som virkelig formåede at få folk op af stolene.
Dagens højdepunkt for bogbusfolket var selvfølgelig at se på hinandens bogbusser og udveksle erfaringer om hvad der virker og hvad der ikke virker. Lørdagen blev afsluttet med middag, fest og dans på Skive Teater.
Søndag formiddag samledes bogbusserne til afsluttende paradekørsel ud af byen.
I forbindelse med Bibliotekarforbundets Generalforsamling fik faggrupperne tilbud om at opbygge en fællesstand i foyeren. Bestyrelsesmedlem Laurits fik fyldt et fint bord med postkort, Filibussens bogbuskortspil, hans/sin nyudgivet bog "Mobile Libraries"og I-Pad hvorpå der blev vist gamle filmoptagelser, som blev produceret på det Store Nordiske Bogbustræf 1994 i Skallerup Klit. Filmoptagelserne blev i sin tid optaget på vhs, Filibussen har i forbindelse med Generalforsamlingen fået konverteret til dvd, som også i andre sammenhæng skal bruges til markedsføring af Faggruppen.
På Filibussen bestyrelses vegne
Sven Sörensen

9. maj 2017

Dansk bogbustræf 2018

I 2018 er Aalborg Bibliotekerne vært for det store Nationale bogbustræf.
Dato og program vil blive offentliggjort senere, så følg endelig med på denne blog.


30. mar. 2017

Filibussens Generalforsamling 2017


Filibussens  Generalforsamling 2017

Kun bestyrelsen var til stede.

Dagsorden 

1.     Valg af dirigent og referent. Peter Fjerbæk var dirigent. Karen Sejerøe refererede
2.     Forelæggelse af bestyrelsen beretning. Svend forlagde beretningen, der efterfølgende blev godkendt
3.     Forelæggelse af og godkendelse af årsregnskaber. Regnskaberne for 2014+2015 blev forelagt og revisorernes kommentarer læst op. Regnskaberne blev godkendt. Bestyrelsen har godkendt regnskabet for 2016 – det fremsendes nu til revisorerne
4.     Forelæggelse af budget for 2017+2018. Indtægterne bliver færre, da der kun er 75 aktive a-medlemmer i Filibussen. Men da vi ved årsskiftet har en solid formue, kan der afholdes arrangementer, der ikke giver overskud. Budgetterne blev godkendt.
5.     Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
6.     Valg af bestyrelse. Genvalg til hele bestyrelsen, dog indtræder Anders Christian Sivebæk som ordinært bestyrelsesmedlem, og Peter Fjerbæk fortsætter som suppleant.
7.     Valg af to revisorer og revisorsuppleant. Lissa Harder, Aalborg og Lise Hadziantoniou, Frederikshavn er genvalgt. Ingen revisorsuppleant.
8.     Valg af stemmeudvalg. De to ovennævnte er genvalgt.
9.     Evt. Diskussion af kommende arrangementer. Der planlægges en ny studietur til Hamborg   i samarbejde med andre faggrupper, gerne til efteråret.  Birgitte og Sven er på sagen i første omgang. Bogbustræf 2018 finder sted i Aalborg.  Vi inviterer til møde med planlæggerne dette forår.


Vejle den. 18.3.2017
Karen Sejerøe