12. jun. 2017

Bestyrelsens beretning for perioden 2016-2017

Bestyrelsens beretning for perioden 2016-2017
Sidste generalforsamling fandt sted for næsten 2 år siden i Vejle d. 14. marts 2015
I beretningsperioden har bestyrelsen bestået af:
Bibliotekar Birgitte Gyldendal Mikkelsen
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Bibliotekar Karen Sejerø
kasserer
Bibliotekar Peter Fjerbæk
Rebild Bibliotekerne
Bibliotekar Sven Sörensen
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Cand.scient.bibl. Laurits Rasmussen
Tekn. servicemedarb. Kurt Skovsgaard
Esbjerg Bibliotekerne (bestyrelsesmedlem for bogbuschaufførerne)
I forhold til den forrige beretningsperiode (2013-2015) bærer denne beretning præg af et mindre aktivitetsniveau, hvilket nok skyldes at bestyrelsesmedlemmerne har haft travlt på deres respektive biblioteker.
I perioden blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder, som blev afholdt forskellige steder i Jylland (hhv. Sydslesvig).
Bestyrelsen har i beretningsperioden især koncentreret tid og kræfter i forbindelse med afholdelse af bogbustræffet i Skive weekenden d. 17 og 18 september 2016.
Bogbustræffet fandt sted i et meget tæt samarbejde med biblioteket i Skive, hvor biblioteket trak det største del af læsset - ikke mindst den lokale ansvarlige Anette Dalsgaard.
Filibussens bestyrelse kunne byde ind med vores viden og erfaringerne fra tidligere bogbustræf, samt være bindeleddet til den organisatoriske hjælp fra BF´s arrangementsafdeling.
Bogbustræffet viste sig igen at blive til en succes. Der deltog 17 ældre og helt nye bogbusser og deltagertallet var på 93, deriblandt gæster fra Norge, Sverige og Tyskland.
Biblioteket var en fantastisk vært og deltagerne blev hilst (og følte sig) velkommen fra bibliotekschefen og kommunens borgmester.
Der var indslag om hvordan det er at være forfatter og landmandskone) i "vandkant/ udkantsomrråde" ved forfatter Marianne Jørgensen. Fulgt op af et sjovt og anderledes foredrag om arbejdsglæde, korpsånd, langtidsfriske medarbejdere, trivsel, nærvær, humor og relationer, ved "Trine og Stoffer" som virkelig formåede at få folk op af stolene.
Dagens højdepunkt for bogbusfolket var selvfølgelig at se på hinandens bogbusser og udveksle erfaringer om hvad der virker og hvad der ikke virker. Lørdagen blev afsluttet med middag, fest og dans på Skive Teater.
Søndag formiddag samledes bogbusserne til afsluttende paradekørsel ud af byen.
I forbindelse med Bibliotekarforbundets Generalforsamling fik faggrupperne tilbud om at opbygge en fællesstand i foyeren. Bestyrelsesmedlem Laurits fik fyldt et fint bord med postkort, Filibussens bogbuskortspil, hans/sin nyudgivet bog "Mobile Libraries"og I-Pad hvorpå der blev vist gamle filmoptagelser, som blev produceret på det Store Nordiske Bogbustræf 1994 i Skallerup Klit. Filmoptagelserne blev i sin tid optaget på vhs, Filibussen har i forbindelse med Generalforsamlingen fået konverteret til dvd, som også i andre sammenhæng skal bruges til markedsføring af Faggruppen.
På Filibussen bestyrelses vegne
Sven Sörensen

Ingen kommentarer: