26. sep. 2022

Bogbustræf, Flensborg 10.9.2022

Fotos fra årets bogbustræf i Flensborg, 10.9.2022

Fotograf Philipp Tonn


Ved årets bogbustræf deltog bogbusser fra Tyskland, Sverige og Danmark.

5. maj 2022

Bogbustræf i Flensborg 2022, tilmelding og program

Lørdag d. 10. september 2022 danner den smukke havneby ved Flensborg Fjord ramme om et stort
dansk-tysk bogbustræf.


Tilmelding via KI  -
Forbundet Kultur og Information

Tilmeldingsfrist senest 31. juli 2022

Medlemmer af Filibussen deltager til ½ pris d.v.s. 450 kr.

Program:

Kl. 9.00 Parkering af danske og tyske busser på Havnespidsen + Kaffe m. Brötchen

Kl. 10.00 Biblioteket.
Modtagelse og registrering.                                          

Kl. 10.30 Velkomst fælles dansk/tysk.
Jens M. Henriksen, Bibliotekschef, DCB og Oke Simons, Direktor, BZ-SH.

Faglig del I - fælles dansk/tysk

Kl. 10.45 Bogbuskavalkade

Faglig del II - hhv. dansk/tysk

Kl. 11.15 Foredrag v/ Anna Kathrine Bisgaard, Arkitema.
Om biblioteks- og bogbusudvikling på baggrund af kulturelle tendenser

Kl. 12.00 Fagligt oplæg v/ Tine Segel, Forbundet Kultur og Information.
Hvorfor bogbusarbejdet betyder noget og hvilke muligheder er der for videre udvikling

Kl. 12.30 Foredrag v/ Asser Amdisen, cand. mag. i historie.
Pølsetysker og flæskedanskere - et historisk bud på, hvorfor der ikke er borgerkrig i Slesvig

Frokost – fælles dansk/tysk

Kl. 13.15 Frokost på biblioteket

Faglig del III - fælles dansk/tysk

Kl. 14.00 Åbne busser på Havnespidsen.
               ”Kaffe å kache” i Den Sønderjyske Kaffebus

Kl. 17.30 ”Blaue Stunde”, musik og et glas vin på
                Havnespidsen

Kl. 19.00 Fælles dansk/tysk festaften: Middag, livemusik/dans
               med ”Something” og BusBar på Flensborg Bibliotek.

Ret til ændringer forbeholdes.

Agnes og Otto byder velkommen

Ved Flensborgs forrige bogbustræf i 2008, kunne Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig præsentere to nye specialbyggede bogbusser.
Efter flere hundredetusinde kilometer med ”Jytte” og ”Dagmar”
på de sydslesvigske landeveje, var tiden kommet for en udskiftning.

Gennem de seneste år har en gruppe medarbejdere arbejdet
intenst med at udvikle en ny type bogbus.

Den første bus - Agnes - blev leveret primo januar 2022 og den næste - Otto - forventes i løbet af foråret. Vi glæder os til at præsentere ”Agnes” og ”Otto” på træffet - en spritny generation af de sydslesvigske bogbusser.

Træffet arrangeres i et samarbejde mellem Filibussen/Forbundet Kultur og Information, Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein, Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig – sidstnævnte som tovholder.

Flensborg har et stort udbud af overnatningsmuligheder.
Se fx på turismeportalen
Overnatningssteder | Oplev Sydslesvig (oplev-sydslesvig.dk)

Hotelforslag kan også ses på
 Bogbustræf 2022 | Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (dcbib.dk)

Praktisk

Målgruppe: Medarbejdere i bogbusser

Deltagerantal: Der er begrænsede pladser, som tildeles efter først-til-mølle princippet.

Deltagerpris: kr 900,00 
Medlemmer af Filibussen deltager til ½ pris d.v.s. 450 kr.

Ved særlige ønsker til forplejning. Mail til Ingo Nissen - in@dcbib.dk

Tilmelding af bogbus sker til Bent Petersen – be@dcbib.dk

Arrangører

Filibussen/Forbundet Kultur og Information, Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein, Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig
og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig – sidstnævnte som tovholder.

19. feb. 2022

Bogbustræf i Flensborg 10.9.2022


Bogbus Agnes, Flensborg

Bogbustræf i Flensborg 2022

2020 var 100-året for Genforeningen i 1920 og det skulle fejres på bedste manér med et bogbustræf i Flensborg. I stedet fik vi besøg af corona og træffet er blevet udskudt to gange. 

Men i år - 2022 - skulle det være ganske vist.

Lørdag d. 10. september 2022 danner den smukke havneby ved Flensborg Fjord ramme om et stort bogbustræf med bogbusser fra nær og fjern. Det sker centralt på Havnespidsen lige i hjertet af byen.

Træffet arrangeres i et samarbejde mellem Filibussen/Forbundet Kultur og Information, Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein, Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig – sidstnævnte som tovholder.

Agnes og Otto byder velkommen

Ved Flensborgs forrige bogbustræf i 2008, kunne Dansk Centralbibliotek

for Sydslesvig præsentere to nye specialbyggede bogbusser. Efter flere hundredetusinde kilometer med ”Jytte” og ”Dagmar” på de sydslesvigske landeveje, er tiden kommet for en udskiftning. 

Gennem de seneste år har en gruppe medarbejdere arbejdet intenst med at udvikleen ny type bogbus. 

Den første bus blev leveret primo januar 2022 og den næste skulle ankomme omkring påske 22. Vi glæder os til at præsentere ”Agnes” og ”Otto” på træffet - en spritny generation af de sydslesvigske bogbusser.

Fagligt og festligt

Udover at kunne ”sparke dæk” blandt de mange bogbusser, vil dagen byde på en række faglige og hyggelige programpunkter. Nærmere informationer følger.

Dagen slutter med en festlig aften med middag, musik og underholdning i Flensborg Bibliotek.


Rita Jakobsen,

Bibliotekar & kommunikationsmedarbejder
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.
Norderstr. 59, D-24939 Flensborg / Postbox 528, DK-6330 Padborg
Telefon: +49 46 18 69 70
e-mail: rhj@dcbib.dk
www.dcbib.dk

26. jan. 2022

Referat fra Filibussens GF 2021

 FILIBUSSEN's Generalforsamling 2021

Dato: fredag den 5. marts 2021, kl. 11:00 - 13:00, Online - Teams

Deltagere: Anders Christian Sivebæk, Birgitte G. Mikkelsen, Karen Sejerøe, Laurits Rasmussen og Peter Fjerbæk. Alle medlemmer af bestyrelsen.

Derudover faggruppens kontaktperson i hovedbestyrelsen Martin Schmidt-Nielsen, Aalborg Bibliotekerne.

Forbundsformand i Forbundet Kultur og Information Tine Segel.  


DAGSORDEN:

Valg af dirigent. 

Peter Fjerbæk blev valgt

Valg af referent. 

Karen Sejerøe blev valgt

Beretning ved bestyrelsen. 

Birgitte berettede om bl.a. om faggruppens deltagelse i bogbustræf i Hannover:

Den 6. – 7. september 2019 blev der afholdt internationalt bogbuskongres i Hannover med i alt 240 kongresdeltagere fra 15 forskellige lande. De 27 bogbusser der også deltog, gav deltagerne og byens borgere mulighed for at opleve de meget forskellige rullende biblioteker og få en snak med deres bibliotekarer.

Filibussens bestyrelse havde arrangeret en studietur til dette store internationale bogbustræf som en del af at få faglige viden med hjem samtidig med at netværke med den internationale bogbusverden og gøre opmærksom på vores eget dansk-tyske bogbustræf 2020 i Flensborg. Ud over Filibussens bestyrelse deltog blandt andet bogbusfolk fra Randers. Derudover var de danske bogbusser også repræsenteret med bogbusfolk og bogbussen "Jytte" fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (Flensborg). Det faglige program spændte bredt, med oplægsholdere fra flere europæiske lande. Ud over Tyskland, var der repræsentanter fra bl.a. Island, Portugal og Finland.

Åbne bogbusser

Ud over det faglige indhold, var der afsat god tid til at gå på opdagelse i de 27 bogbusser der deltog. På et centralt torv midt i Hannover var de flotte og velindrettede bogbusser parkeret, så både kongressens deltagere og byens borgere havde mulighed for at se nærmere på de store køretøjer. Der var desuden arrangeret underholdning fra en scene midt på torvet. Hele arrangementet med åbne bogbusser tiltrak også mange lokale, delvist fordi biblioteket i Hannover præsenterede / indviede sin nye bogbus ved denne lejlighed. Alle de, der besøgte bogbusserne, fik mulighed for at stemme på, hvilken bogbus de mente fortjente at vinde ”Fahrbibliotheks-award Hannover 2019”. Tredjepladsen gik til bogbussen ”Jytte” fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Det faglige program spændte bredt, med oplægsholdere fra flere europæiske lande. Ud over Tyskland, var der repræsentanter fra bl.a. Island, Portugal og Finland.

På et centralt torv midt i Hannover var de flotte og velindrettede bogbusser parkeret, så både kongressens deltagere og byens borgere havde mulighed for at se nærmere på de store køretøjer. Der var desuden arrangeret underholdning fra en scene midt på torvet.


I maj 2020 fik Filibussens bestyrelse den chokerende besked fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, at Sven Sörensen var afgået ved døden.

Sven blev ansat på Dansk Centralbibliotek tilbage i 1999 og var i sit helt rette element i bogbusafdelingen, hvor den nære og personlige betjening spiller den helt centrale rolle. 

Mange bogbuslånere har i årenes løb fået glæde af Svens enorme bogkendskab og har fået formidlet bøger af Sven, som han vidste præcist at de interesserede sig for. Sven brændte for bogbusarbejdet og forstod, at man her kan gøre en forskel, menneskeligt og fagligt. Han tog hellere end gerne en ekstra bogbustur, for det var i bog-snakkene med bogbuslåneren at Sven syntes, at han ydede den bedste bibliotekariske service. 

Bogbus-engagementet førte ham ind i bestyrelsesarbejde i Filibussen, en faggruppe, der arbejder med filial og bogbusarbejde. Sven var også initiativtager til at det store dansk/tyske bogbustræf kommer til Flensborg.


Birgitte takkede Laurits for hans store indsats for Filibussen. Laurits har både været udfarende og holdt en del oplæg, samt ”markedsført” faggruppen på de sociale medier. Filibussens bestyrelse takker ham for de mange års indsats og energi. 


Regnskab for indeværende periode.

Karen fremlagde regnskabet for 2018, 2019 og 2020.

2018 var godkendt af såvel revisorerne som GF i 2019. 

Regnskabet 2019 er godkendt af bestyrelsen og er kommet sent til revision. På grund af omlægning af foreningskonti i Danske Bank, var det set i bakspejlet en fordel at have regnskab og bilag til rådighed, da man fra bankens side spurgte en del til de poster, der var betalt i euro. Omlægning af kontiene var på plads i november 2020 og fungerer nu som en helt almindelig privatkonto med tilhørende netbank. Det gør hele regnskabet og bogføringen betydeligt lettere. 

Regnskabet fra 2020 havde kun 2 udgiftsposter, bårebuket til bestyrelsesmedlems Sven Sörensen bisættelse, samt gebyrer. 

Filibussens aktiver er 85.882,56 kr

Begge regnskaber er hos revisorerne.

Budget for 2021 og 2022

Budget for 2021 og 2022 er kvalificerede gæt. Umiddelbart skal vi afholde bogbustræf i Flensborg i 2022, hvor vi er medarrangører og afholder udgifter til oplægsholdere. Vi havde tilsagn om tilskud fra BF til afholdelsen i 2020, men da vi ikke har brugt penge i 2020, har vi et pænt indestående.  Vi håber at afholde 1-2 bestyrelsesmøder i 2021.

Tine bemærkede, at vi var velkomne til at søge diverse puljer i 2022. 

Værdien af aktiebeholdningen i Danske bank er vanskelig at forudsige. Indestående på erhvervskontoen stiger lidt hvert år og kan bringes i spil i forbindelse med udgifterne i 2022. 

Regnskaberne blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- Laurits Rasmussen har valgt ikke at genopstille.

Den resterende bestyrelse genopstiller:
Anders Christian Sivebæk
Birgitte Mikkelsen
Karen Sejerøe
Peter Fjerbæk

Der lød mere tak til Laurits, der understregede, at nu må vi selv overtage diverse – blogs, hjemmeside, FB. Vi må fordele opgaverne. 

Der var ikke opstillet nye kandidater til bestyrelsen, men vi besluttede at spørge DCB i Flensborg, om de kunne stille et bestyrelsesmedlem for den næste periode. Det er praktisk at have et bestyrelsesmedlem hos værterne for bogbustræffet. 

Karen skriver til Anni Søndergård DCB. (er sket).


Valg af revisorer:
Lissa Harder og Lise Hadziantoniou genopstiller. Genvalgt.

Valg af stemmeudvalg:
Lissa Harder og Lise Hadziantoniou genopstiller. Genvalgt.

Indkomne forslag, samt Evt.

Der var ingen forslag

Martin beklagede dybt Svens bortgang, han kendte Sven fra studietiden i Aalborg. Ligeledes takkede han Laurits for indsatsen. 

Filibussen har,oplyste han, 40 aktive medlemmer, 14 passive og 4 b-medlemmer.

Han foreslog at bestyrelsen får taget en grundig debat om formål især med det formål af skaffe flere medlemmer, samt at bestyrelsen skulle tage kontakt til andre faggrupper med henblik på samarbejde, f.eks. Faggruppen for Formidling. 

Der udspandt sig en debat om at udvide bogbusbegrebet til at omfatte al udfarende biblioteksbetjening, pop-up biblioteker samt en opfordring til at inddrage filialdelen mere. 

Peter påpegede at det siden nedlæggelsen af bogbusnetværket i Nordjylland har været vanskeligt at udvikle bogbusserne og den opsøgende betjening. Der savnes et debatforum. 

Der arbejdes videre med problematikken, når krisen er overstået. 

Referent Karen Sejerøe

Store Rørbæk, 7.3.2021

24. feb. 2021

FILIBUSSEN generalforsamling 2021 - ONLINE

 

FILIBUSSEN's Generalforsamling 2021

Filibussens bestyrelse inviterer til generalforsamling 
Dato: fredag den 5. marts 2021 
Tidspunkt: 11:00 - 13:00
ONLINE
Udvidet tilmeldingsfrist til 3. marts 2021

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. 
  1. Valg af referent. 
  1. Beretning ved bestyrelsen. 
  1. Regnskab for indeværende periode.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     - Laurits Rasmussen har valgt ikke at genopstille.

     Foreløbig genopstiller de resterende bestyrelsesmedlemmer til en ny periode:

     Anders Christian Sivebæk
     Birgitte Mikkelsen
     Karen Sejerø
     Peter Fjerbæk

  1. Budget for kommende periode.
  1. Valg af revisorer.
  1. Valg af stemmeudvalg.
  1. Indkomne forslag.
  1. Evt.

Brænder du for lokalbibliotekerne og bogbusserne? Så er FILIBUSSEN lige noget for dig. Faggruppen FILIBUSSEN går en spændende tid i møde med blandt andet samarbejde omkring et stort Dansk / Tysk Bogbustræf i Flensborg i 2022. 

Læs mere og tilmeld: https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender/221058


5. jun. 2020

Bestyrelsesmedlem i Filibussen Sven Sörensen er afgået ved døden.

 Bestyrelsesmedlem i Filibussen Sven Sörensen er afgået ved døden. Vi vil savne ham.


Mindeord for Sven Sörensen

Helt uforståeligt og alt for tidligt må vi tage afsked med Sven Sörensen, en afholdt, engageret og dygtig kollega. Han nåede ud med bogbussen om mandagen d. 18. maj, men havde det dårligt dagen efter og da vi ikke hørte noget, opstod der bange anelser. Han var faldet død om derhjemme og på tragisk vis væk for evigt og for os alle.

Sven, født i Flensborg og elev på Gustav Johannsen-Skolen og Cornelius Hansen- Skolen, blev efter uddannelsen på Danmarks Biblioteksskole i Aalborg ansat på Dansk Centralbibliotek tilbage i 1999 og var i sit helt rette element i bogbusafdelingen, hvor den nære og personlige betjening spiller den helt centrale rolle. 
 
Mange bogbuslånere har i årenes løb fået glæde af Svens enorme bogkendskab og har fået formidlet bøger af Sven, som han vidste præcist at de interesserede sig for. Sven brændte for bogbusarbejdet og forstod, at man her kan gøre en forskel, menneskeligt og fagligt. Han tog hellere end gerne en ekstra bogbustur, for det var i bog-snakkene med bogbuslåneren at Sven syntes, at han ydede den bedste bibliotekariske service. 

Bogbus-engagementet førte ham ind i bestyrelsesarbejde i Filibussen, en faggruppe, der arbejder med filial og bogbusarbejde. Sven var også initiativtager til at det store dansk/tyske bogbustræf kommer til Flensborg i 2021.

Som mangeårig formand for Bedriftsrådet varetog Sven dette vigtige tillidshverv på vegne af kollegaerne. Gennem årene havde vi altid et godt samarbejde med fokus på at finde resultater og tale tillidsfuldt om tingene, som rører sig på en arbejdsplads. 

Man kunne stole på Sven, han holdt ord og stod altid til rådighed for de, der havde brug for hjælp eller trøst. Og en god humor husker vi, for Sven havde denne fine og underspillede humor, hvor sjove og uventede kommentarer skabte gode grin. En af de sidste dage var der også plads til mange muntre anekdoter om bogbussernes liv i Sydslesvig og det danske mindretal, som Sven også gik så meget op i.
 
Sven var et kulturelt menneske, man kunne altid få tips til gode radioprogrammer, film og spændende bøger men også forslag til anderledes rejsemål, som var en af Svens hobbyer. Svens rejsefæller må nu undvære Svens selskab og vores tanker og medfølelse går til de efterladte, hvor vi ved, at Sven vil efterlade et stor savn.

Sven Sörensen har kørt sin sidste bogbustur, og vi vil gerne sende ham vores sidste og dybtfølte tak for alt det, han har betydet for Dansk Centralbibliotek, for bogbusarbejdet og for medarbejderne, der i Sven mister en fantastisk kollega.

Æret være Svens minde.

Jens M. Henriksen og Anni Søndergaard, 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
 

4. jun. 2020

Bogbustræf 2020 i Flensborg udskydes til 2021--- videre til 10.9.2022

Bogbustræf 2020 i Flensborg udskydes til 2021---- udskydes til 10.9.2022


Corona-krisen har som i den øvrige verden medført mange konsekvenser for bl.a. kulturlivet. Og mange usikkerheder ift de midlertidige grænselukninger og den gradvise genåbning af samfundet på både den danske og tyske side af grænsen.
Derfor har ledelsen bag bogbustræffet besluttet at udskyde træffet til d. 11. september 2021.

"Vi havde glædet os meget sammen med vore tyske kolleger, og derfor har det været en tung beslutning at aflyse bogbustræffet, som skulle have fundet sted lørdag d. 12. September 2020 i Flensborg. Ikke mindst fordi det også skulle være en markering af genforeningsjubilæet.
I stedet kan alle bogbusfolk og entusiaster nu glæde sig til september 2021", fortæller souschef for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Anni Søndergaard.


Havnespidsen i Flensborgs centrum samt det danske Flensborg Bibliotek vil som oprindelig planlagt danne ramme om træffet. Alle deltagere kan se frem til et spændende og festligt program med flotte bogbusser, foredrag, faglig snak og ikke mindst en forrygende festmiddag mellem reolerne.

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 11. September 2021.